InfoButler v0.59 - Versionsinfo

Nu finns en ny version (v0.59) av InfoButler att ladda ned i både App Store (iPhone/iPad) och Play Store (Android).

Nya funktioner

Rekommendera artiklar till ditt team

Rekommenderad artikel
En rekommenderad artikel

För användare med InfoButler Teams- eller InfoButler Business-konto går det nu att rekommendera artiklar till övriga medlemmar i teamet. En rekommenderad artikel prioriteras upp i de andra teammedlemmarnas flöden.

För att en artikel som rekommenderats av dina teammedlemmar ska försvinna från flödet behöver du antingen öppna artikeln (klicka på rubriken) eller ranka den upp (svajp till höger) eller ned (svajp till vänster).

Rekommendera eller ranka?

En artikel som rankas
En artikel som håller på att rankas

Skillnaden mellan att ranka eller rekommendera en artikel är att rekommendationen påverkar andra teammedlemmars flöden, medan rankingen än så länge enbart är till för att förbättra ditt eget personliga flöde.

Tydligare vilka kort som är fast i flödet

Artikel låst i flödet
En låst artikel

Vanliga artiklar behöver bara visas (i minst tre sekunder) för att bli dolda vid nästa uppdatering av flödet. Det finns några undantag från den regeln och det gäller undersökningar, formulär, nyheter från InfoButler, interna nyheter i ditt team och nu även rekommenderade artiklar. För dessa kort gäller andra regler.

Att ett kort är låst i flödet visas mha. en knappnål i nedre högra hörnet (se bild).

Åtgärdade fel

Feedback och dylikt

Vi vill gärna att du som har några önskemål, frågor eller bara vill ge lite feedback på vår app kontaktar oss på: feedback@infobutler.app.


Mvh Joakim Carlstein
CTO Aboviq AB